Parody: bakumatsu jinchuu houkoku resshiden miburo